Coaching

Heeft u een individuele hulpvraag voor uw kind of leerling, dan is coaching een idee. Samen bespreken we wat de hulpvraag is en vanuit daar maak ik een plan gebaseerd op pschychofysiek werken. Psychofysiek werken betekent dat we via fysieke oefening en (rollen)spelen, afgewisseld met momenten van zelfreflectie, gesprekken en psycho-educatie, vaardigheden worden aangeleerd.

Valt uw hulpvraag onder Rouwverwerking of traumaervaringen leest u dan ook vooral onderstaande stuk.

Is uw vraag meer gezinsgericht dan kan ik hier vanaf december 2024 ook verder mee helpen.

Begeleiding bij Rouw en Trauma

De begeleiding wordt gegeven vanuit de Rots en Water methodiek. Ik geef de begeleiding individueel en na een intakegesprek. Deze begeleiding is voor kinderen vanaf 8 jaar, jongeren en volwassenen geschikt. Heeft u interesse neem dan contact op.

Het uitgangspunt van de psychofysieke Rots & Water methodiek is het gegeven dat ons primaire zelfgevoel wordt bepaald door een vitale verbinding met ons fysieke bewustzijn (lichaamsbewustzijn). Persoonlijke ontwikkeling, zelfregulatie en helingsprocessen zijn afhankelijk van het bewust zijn, en het kunnen reguleren van onze emoties en gevoelens die zich in het lichaam uitdrukken. Dat gegeven maakt het duidelijk waarom de psychofysieke Rots & Water methodiek ook kan worden aangewend bij kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben gehad, of nog steeds kampen, met traumatische ervaringen.

Trauma heeft een psychofysieke impact op de persoon die ermee wordt geconfronteerd. Het kan diepe sporen achterlaten in het hoofd (cognitie, denken, taal, betekenisverlening), hart (emotie/gevoel) en lichaam (lichaamservaring- en duiding).  Trauma heeft invloed op het gevoel van (on)veiligheid en het (on)vermogen om contact te maken met de eigen gevoelens en kracht. Hierdoor kan ook het vermogen tot sociaal contact en sociale integratie worden geblokkeerd met als gevolg gevoelens van diepe eenzaamheid. De omringende wereld lijkt dan te snel te gaan en geen (minder) betekenis te hebben, waardoor trauma het gevoel kan geven buiten de gemeenschap en de tijd te staan.

Startpunt in de begeleiding is het contact maken met het lichaam om gevoelens van rust, ontspanning en kalmte te bevorderen. Daarnaast staat het ontwikkelen van een rustige en sterke psychofysieke basis centraal die gevoelens van veiligheid en competentie creëert om in momenten van stress altijd naar terug te kunnen keren. Dit is de eerste en misschien wel de belangrijkste stap naar zelfregulering en heling. Vanuit deze veiligheid verhogende psychofysieke basis is het makkelijker zelf momenten van rust en ontspanning te creëren om tot zelfreflectie te komen en een helingsproces op gang te brengen. Belangrijke vaardigheden daarbij zijn het contact maken met en leren inzetten van de eigen (innerlijke) kracht (fysiek en mentaal). Daarnaast het beter leren kennen en reguleren van de eigen emoties en gevoelens, de ontwikkeling van meer zelfkennis, gevoelens van competentie en zelfvertrouwen, en de ontwikkeling van sociale vaardigheden m.b.v. het Rots & Water referentiekader. Deze vaardigheden maken het stapsgewijs, en ieder in eigen tempo, mogelijk om (weer) contacten aan te gaan, (nieuwe) relaties te ontwikkelen en (weer) te functioneren in sociale netwerken.

Begeleiden van gezinnen

Vanaf december 2024 bied ik de training werken met gezinnen aan. Deze training richt zich op het werken met gezinnen in verschillende situaties waaronder:

  • begeleiding bij uw gezin thuis
  • training met een een groep
  • ouderkind training
  • ouderbegeleiding

De training bestaat voor het grootste deel uit oefeningen, opdrachten en andere actieve werkvormen gebaseerd op het fundament van Rots en Water.

Heeft u hier interesse in, dan kunt u al contact met mij opnemen, zodat we in december gelijk kunnen starten.

Scroll naar boven