Vergoedingen

Vergoeding zorgverzekeraars

Rots en Watertraining valt onder de preventiezorg en wordt daardoor bij een aantal Zorgverzekeraars geheel òf gedeeltelijk vergoed.
De vergoedingen zijn afhankelijk van welk pakket u heeft afgesloten.
Het kan dus zinvol zijn om bij uw zorgverzekeraar de zorgvergoedingsmogelijkheden te checken.
De Rots en Water training valt onder “Overige Psychologische zorg” (tweedelijns zorg, een vergoeding waar ook de Kanjertraining onder valt).​

PGB

Vanuit het PGB zijn er bij een aantal Zorgkantoren mogelijkheden, om vanuit dit budget de Rots en Water training te bekostigen. Ook hierbij is het dus zinvol om vooraf te checken bij het Zorgkantoor hoe het zit met de vergoedingen voor de Rots en Water training. 

Belastingaangifte

U kunt de gemaakte kosten aftrekken als “uitgaven voor specifieke zorgkosten (ziektekosten)”
bij de belastingaangifte.

Scroll naar boven